top of page

Dialoog onder Druk

Naast het WIJschool programma bieden wij in samenwerking met Stichting School en Veiligheid en Meijs Consulting ook ‘’Dialoog onder Druk’’ trainingen aan. De overheid vindt deze training zo belangrijk dat deze volledig gefinancierd wordt. Ze zijn daarmee gratis voor uw school. Onze training stelt professionals in staat om beladen onderwerpen, als het Palestina-conflict of seksuele en genderdiversiteit, op een respectvolle en constructieve manier te bespreken.

De training leert je onder andere hoe je dit kunt bereiken met een nieuwe competentie ‘begrenzen en uitnodigen’. Je focust in het begrenzen van jongeren veel meer op de taal en minder op de persoon of diens mening. Zo blijven relaties overeind. Deze training biedt tools en het vertrouwen om met allerlei spanningen om te gaan, om waardevolle gesprekken te kunnen 

faciliteren. Deze tools zijn direct inzetbaar. Je bevordert begrip en dialoog in de klas. Je verbetert zo sociale veiligheid in zowel de klas als in school.

'Dialoog onder Druk' is wetenschappelijk onderbouwd. De training scoort een 9 en inmiddels zijn duizenden onderwijsprofessionals getraind. De training is geschikt voor het PO, VO en MBO. De geleerde tools zijn ook uitstekend inzetbaar bij lastige oudergesprekken, uitdagende voorlichtingen op school of ouderavonden.

Deze training is gratis beschikbaar dankzij overheidsfinanciering.

De trainers 

bottom of page