top of page
Logo WE SPEAK (3).png

(en docenten)

Een campagne dóór jongeren en vóór jongeren 

De campagne

De WE SPEAK-campagne draait om het delen van persoonlijke verhalen van jongeren, met als doel deze verhalen een krachtige stem te geven en, waar mogelijk, ze te integreren als inspirerend leermateriaal in het onderwijs. We laten de stemmen van jongeren horen! We willen begrip vergroten voor hoe jongeren denken en handelen. Zo dragen we bij aan een positieve en ondersteunende kijk op onze jeugd. Onze focus ligt op het delen van levenslessen tussen jongeren, omdat wij geloven in het krachtige concept van 'peer-to-peer leren'.

Logo WE SPEAK (5).png
Image by Kiwihug
Logo WE SPEAK (10).png

In een tijdperk vol uitdagingen groeien jongeren op met vraagstukken rond (in)tolerantie, gelijkwaardigheid, geloof, vrijheid van meningsuiting en de impact van de online wereld. Deze ervaringen nemen ze mee naar school, waar de klas fungeert als dé veilige oefenplaats. Bij de WIJschool omarmen we de klas als een ruimte waar jongeren, te midden van diverse leefwerelden, zichzelf kunnen ontdekken en zijn.

wout-vanacker-DflWrcx9AmI-unsplash.jpg

Deze verhalen bieden levenslessen over identiteit, respect en het omgaan met uitdagingen. We willen jongeren laten zien dat ze gehoord, gezien en gewaardeerd worden en hen zelfs tot rolmodellen maken. De verhalen, die ook dienen als waardevol materiaal voor mentorlessen, burgerschap, levensbeschouwing, of maatschappijleer, worden landelijk beschikbaar gesteld aan docenten.

 Ons voornaamste doel is simpel: elke jongere een stem geven en persoonlijke verhalen laten vertellen. Deze verhalen zijn namelijk uniek, maar tegelijkertijd universeel en vertellen ons veel over de impact van de sociale omgeving, de school en de samenleving op hun levenspad.

Ons tweede doel is om deze verhalen te delen met onderwijsprofessionals. We willen hen inspireren, stereotype beelden doorbreken en praktisch materiaal bieden voor gebruik in de klas. Met lesbrieven en filmpjes over de campagnethema's hopen we bij te dragen aan een beter begrip van jongeren en hun behoeften, en zo onderwijsprofessionals ondersteunen in hun waardevolle rol in het leven van jongeren.

  • Instagram
  • Youtube
  • TikTok
  • LinkedIn
toa-heftiba-ANNsvl-6AG0-unsplash_edited.

Up to date blijven? 

Check hier onze socials:

toa-heftiba-fLaB8LlEMNo-unsplash_edited_

1

2

22.png
23.png
Logo WE SPEAK (4).png

Doe mee met WE SPEAK en laten we samen de verhalen van jongeren laten klinken - verhalen die een brug slaan tussen ervaringen, begrip vergroten, en bijdragen aan een inclusieve en ondersteunende onderwijsomgeving.

Logo WE SPEAK (9).png
bottom of page